สถิตการเยี่ยมชม
select a style
Link ที่หน้าสนใจ

โรงเรียนวรานีกูล

สทศ.

กยศ.

กรมการจัดหางาน


Welcome To The Bee school

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวชิราลัย
alt text 2 alt text 1 alt text 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

>> >>ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2559<<<<

>> >>ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2559<<<<

>> >>รายชื่อและรหัสประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559<<<<

>> >>ตารางการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล วชิราลัยคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี<<<<

>> >>ตารางการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล วชิราลัยคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี<<<<

>> >>ตารางการแข่งขันฟุตบอล วชิราลัยคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี<<<<

>> >>ตารางการแข่งขันฟุตบอล วชิราลัยคัพ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี<<<<

>> >>โครงการช้างเผือก คัดนักฟุตบอลโรงเรียนวชิราลัย ประจำปีการศึกษา 2559<<<<

>> >>ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559<<<<

>> >>ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559<<<<

>> >>กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559<<<<

>> >>ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย ประจำปีการศึกษา 2559<<<<

 

ข่าวกิจกรรม
เด็กเก่งโรงเรียนวชิราลัย

ชนะเลิศ !! การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ภาค 5 ประจำปี 2558

       จังหวัดเชียงใหม่ (โรงเรียนวชิราลัย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ!!!
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ภาค 5 ประจำปี 2558
ล้านนาเกมส์ และได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันรอบประเทศ
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 37 ประจำปี 2559
นครศรีธรรมราชเกมส์ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช


นักเรียนโรงเรียนวชิราลัย ในการแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5

       ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ได้มีการมอบ เหรียญ และใบประกาศ
แก่ นักเรียนโรงเรียนวชิราลัย ในการแข่งขันเทควันโด
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 "เวียงพิงค์เกมส์" ประจำปี 2558


ตัวแทนนักเรียนรับรางวัล เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558

       ในวันที่ 19 กันยายน 2558 คระครูได้พาตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนวชิราลัยและโรงเรียนอนุบาลวรานีกูล เข้ารับเกียรติบัตร
เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่


 

   
เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย

OPOP

          OPOP (One Person One Product) หนึ่งคนหนึ่งผลิตภัณฑ์
เป็นสิ่งที่วชิราลัยของพวกเราภาคภูมิใจ ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไร
(คลิกอ่านต่อ...)

บทความทั้งหมด

วีดีโอแนะนำ