วิชา..พลศึกษา. (รหัส.พ.14102..) ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง กีฬาแฮนด์บอล... จำนวน 10 ข้อ
โดย อ.สันติ มูลถี โรงเรียนวชิราลัย
คำสั่ง เลือกหรือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


ข้อที่ 1)
การเล่นแฮนด์บอล ถ้าผู้เล่นต้องการส่งบอลระยะสั้น ๆ ควรใช้วิธีใด
   ส่งบอลสองมือล่าง
   ส่งบอลมือเดียวล่าง
   ส่งบอลสองมือระดับอก
   ส่งบอลมือเดียวเหนือศรีษะ


ข้อที่ 2)
การส่งบอลเพื่อเริ่มการเล่นแฮนด์บอลต้องส่งบริเวณใด
   หลังประตู
   กึ่งกลางสนาม
   ข้างสนามด้านขวา
   ข้างสนามด้านซ้าย


ข้อที่ 3)
ข้อใดถูกต้องในการเล่นแฮนด์บอล
   ห้ามผู้เล่นตีลูกจากมือคู่ต่อสู้
   ห้ามผู้เล่นถือลูกเคลื่อนที่ไปมา
   ห้ามผู้เล่นส่งลูกขณะที่นั่งคุกเข่า
   ห้ามผู้เล่นรับลูกด้วยมือข้างเดียว


ข้อที่ 4)
การเล่นแฮนด์บอล ถ้าผู้เล่นต้องการส่งบอลระยะสั้น ๆ ควรใช้วิธีใด
   ส่งบอลสองมือล่าง
   ส่งบอลมือเดียวล่าง
   ส่งบอลสองมือระดับอก
   ส่งบอลมือเดียวเหนือศรีษะ


ข้อที่ 5)
การเล่นแฮนด์บอล ผู้เล่นที่ถือลูกบอลจะเคลื่อนที่ได้เพียงกี่ก้าว
   2 ก้าว
   3 ก้าว
   4 ก้าว
   5 ก้าว


ข้อที่ 6)
การเล่นกีฬาแฮนด์บอลต้องฝึกทักษะในเรื่องใดมากที่สุด
   การรับลูก
   การยิงประตู
   การป้องกันประตู
   การยิงจุดโทษ


ข้อที่ 7)
ข้อใดที่ผู้เล่นแฮนด์บอลไม่สามารถทำได้
   เข้าไปในเขตประตู
   โยนลูกบอลให้เพื่อน
   จับลูกบอลแล้วส่งต่อทันที
   ครอบครองลูกบอลด้วยมือข้างเดียว


ข้อที่ 8)
ความสำเร็จในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล
   ความขยัน
   ความว่องไว
   ความสามัคคี
   ความอดทน


ข้อที่ 9)
ข้อใดเป็นการเล่นผิดกติกา
   กระโดดยิงประตู
   ถือลูกบอลสองมือ
   ใช้มือขว้างลูกบอล
   ใช้เข่าเดาะลูกบอล


ข้อที่ 10)
การเล่นแฮนด์บอลตัดสินผลแพ้ชนะกันอย่างไร
   เวลาที่ใช้เล่น
   ความเร็วที่ใช้เล่น
   ประตูที่ยิงได้
   จำนวนผู้เล่นที่เหลืออยู่