พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์คนอง อาจารย์ราตรี ตนเล็ก และผู้บริหาร