กิจกรรมคัดตัวนักฟุตบอลและวันเด็กโรงเรียนวชิราลัย ปี 2559