กิจกรรมงาน OPOP โรงเรียนวชิราลัย ประจำปี 2558 วันที่ 1