กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวชิราลัย ประจำปี 2558